Bentang Nu Panghadena

Aya duwa budak awewe jeung lalaki dulurna, ngaranna si Katik jeung si Těmběr. Wanci sore si Katik ngomong ka si Těmběr, pokna: Těmber! tenjo eta bentang hiji cahayana guměbyar sarta matak caäng, nu aya di langit hentang sapirang-pirang, tatapi taya nu saruwa jeung eta alusna. Si Těmběr ngawangsul: ěnya bae těgés alus eta mah bentang teh, tatapi teu ngungkulan alusna jeung caängna kana bentang isuk. Parěbut běněr paälus-alus bentang něpi ka pasiya-siya.

Ari tungtungna carek bapana: Budak garoreng duwanana, omongan anu diparěbutkeun teh bentang disebut duwa rupa, lamun teu nyaho, bentang nu gěbyar-gěbyar teya lamun tembong sore, ngaranna bentang-sore, lamun tembong isuk-isuk ngaranna bentang-isuk; bentang hiji ngaranna duwa, tembongpa di langit nurutkeun wanci.

Hartina iyeu dongeng: reya jalma bodo, sok padu teu puguh nu diparěbutkeun.