Biar lambat asal selamat

"Kajeun kendor asal ngagémbol."