Duwa Ěmbe Lalaki, Hiji Awewe

Ěmbe awewe nyaho yen aya ěmbe lalaki keur diadu, hayang ngarapihkeun, tapi teu digugu, kacida angkeuhna ěmbe awewe teh, niyatna hayang ngarapihkeun; ngomong sajro pikirna: „lamun dihalangan bowa lilir napsuna." Sabot ěmbe lalaki ngawahan rek neunggar, dihalangan ku ěmbe awewe těngah-těngahna, němpuh bareng neunggarna, embe awewe ambruk paeh babar pisan.

Hartina iyeu dongeng: ngingětan ngarah runtut hade pisan, tapi masing yatna, lamun ayapih nu keur pada amběk, asup bongan, rajeun tiwas sorangan.