Aya gagak duwa halabhabeun hayangeun nginum, pada neyangan cai pada hiběr duwanana, manggih hiji gěntong, aya caina loba, tatapi bawaning kacida jěrona, eta gagak teu kadugaeun abus; ari rek digolempangkeun teu kabawa, atawa rek diarah beulahna, tanggěl. Nu hiji gagak pundung sarta tuluy hiběr, nu hiji tinggal neyangan akal, bawaning hanaäng; tungtungna manggih akal, gagak teh macokan batu jeung cadas dikěcěmplung-cěmplungkeun kana gěntong; barěng geus lila cai dina gěntong unggah kaluhur, teu kungsi satěngah jam gagak teh bisa seubeuheun nginum.

Hartina iyeu dongeng: sagala kalakuan lamun aya hesena, ulah dipake wěgah, kudu keureuyeuh bae, ulah siyeun ku hese, ulah pěgat-pěgat niyat nganggeuskeun pagawean, nu tadina ditaksir piteubeunangeun dipigawe, tina dikeureuyeuh tangtu jadi.