Aya hiji budak lalaki Si Kěmis, ngadenge sora nu cuměluk, pokna: Kěmis, Kěmis, geuwat kadiyeu! Si Kěmis gancang bijil tina enggonna nyalindung, teu kungsi lila tangkal dangdeur teh disamběr ku gělap. Si Kěmis bangět kagetna neuleu kai kawas jadi seuneu kabeh, tapi manehna salamět; omong si Kěmis: Sora nu nyělukan teh sugan ti langit; ěh Gusti Allah anu maparin tulung ka kawula!

Sora nu nyělukan tadi teh kalenge deui pokna: Kěmis, Kěmis, naha maneh bět teu ngadenge panyělukan aing? Ari nu cecělukan teya awewe urang Lěmbur; si Kěmis tuluy nyampeurkeun barina lemek: Rek aya naon sampeyan nyělukan kawula?Wangsulna nu ditanya: Kula mah teu nyëlukan sampeyan Agus, nu dicělukan ku kula anak kula ngaranna si Kěmis, tadina ngangon sowang ka cai, panyana kula nyalindung dina sisi cai didinya, bawaning siyeuneun ku gělap, nu matak kula datang kadiyeu neyangan anak kula, rek diajak balik; tuh geuning anak kula bijil tina ruyuk! Ari geus kitu si Kěmis dayeuh carita ka awewe urang lembur teh: Panyana kula sora nu nyělukan teh ti langit, mana horeng sampeyan. Omong awewe teh: Agus ulah salah tampa, sanajan sora bijilna ti urang lěmbur, sarta awewe miskin nu cara kula, sampeyan kudu sukur ka Gusti Allah, sababna nu kagungan kërsa teh Gusti Allah, nu mangka kula nyělukan jěněngan sampeyan; ari kula mah teu pisan uninga di jěněngan sampeyan kitu. Kěmis dayeuh ngawangsul: Enya běněr kitu pisan, dumadakan lantaran salamět kawula, sampeyan nyělukan seuweu, nu sangaran jeung kawula.

Tégěsna iyeu dongeng: reya-reya jalan pitulung Gusti Allah ka manusa.