Hayam Jago Jeung Inten

Aya hayam jago langlayeuseun kurang parab, ngoreh dina keusik, nimu intěn gěde sahiji. Barěng nenjo intěn, hayam jago teh ngomong: Tada teuing bungahna tukang nyarawedi, lamun nimu intěn iyeu; ari lěbah kami mah, měnding nimu beyas sasiki, manan nimu intěn sarewu nu cara iyeu!

Hartina iyeu dongeng: naon anu jadi rajěki, nu matak nguwatkeun kana badan, hanteu beunang digantian ku nu liyan, najan rupa sosoca.