• Ulah ngeluh keur ripuh, ulah ngaraja keur bagja, ripuh cobaan, bagja titipan
  • Coba hargai! Bahasa itu kan henteu meuli!.
  • Alloh mah ngan saukur nyumponan kanu ngadu'a sareng ihtiar.
  • Awéwé nu maké tiung leuwih katempo geulis batan awéwé nu maké kopéah.