Usum panas bangět, budak lalaki ngaranna si Pahing leumpang ka sawah, beungeutna beureum kapanasan, bawaning halabhab, letahna datang ka rapět kana lalangit. Tuluy manggih pancuran di handapeun tangkal gayam, caina leuwih herang; si Pahing gancang nginum. Bawaning tïïs cai sarta kareyaän teuing nginumna, něpi ka kapaehan. Ari datang ka imahna, tuluy bae gěring muriang; omongna: Saha nu nyana yen pancuran caina herang, tapi di eusi baruwang? Bapana lemek: Pahing jalan maneh gěring teh lain tina cai pancuran, tégěsna tina kurang akal jeung kurang duga-duga maneh bae.

Hartina iyeu dongeng: rupa nu matak kabita, ela reya nu matak ngaleungitkeun kira-kira, těmahna jadi cilaka.