Aya hiji peucang moyok kuya, sapedah teu bisa gancang; kuya ngawangsul: ĕnya bae leumpang aing kěndor, tapi lamun balap jeung maneh kaduga. Gancang bae peucang nangtang bari seuri barĕng leumpangna; ari kuya leumpangna ngagělěsĕr bae sarta trus hanteu eureun-eureun, cara peucang, meyakkeun karosaännana, luluncatan ngenca ngatuhu, kakara meunang saténgahna pangbalapan, geus cape balas luncat teuing, tuluy eureun bari heës sakeudeung. Omong peucang: Duwa atawa tilu luncat oge kami bisa nyusul si kuya. Peucang ngeunah-ngeunah bae heës, hudang soteh kaget ku nu ngagěděr seuseurian nu nongton jeung nu nyaksian; tuluy lumpat muru pawatesan babalapan, tapi teu lulus, karana kuya nu heula datangna kana watěs teya.

Hartina iyeu dongeng: hade nu ngeureuyeuh sarta těměn wěkěl manan nu gancang reureundahan atawa gancang pincang, měnding laun ngagembol.