Urang Lembur, Anjing Jeung Meyong Congkok

Aya hiji urang Lěmbur, keur wanci peuting poho teu meundeutan lawang paranje hayam; barěng nu boga imah jeung anjingna geus heës, meyong congkok datang asup ka paranje hayam teh, sarta maehan hayam, tuluy dibawa sakuwat-kuwatna. Isuk -isuk nu boga nyahuun yen hayamna paraeh, napsu kacida, anjingna digěbugan, jalan kacida teuing heës, haturannana anjing: Geus lěrěs pisan kuring diběnduan ku ajěngan, tatapi hukuman ajěngan ka kuring lěrěsna kudu dimanah heula yen ajěngan ku anjeun anu maparin tuladan reya ka kuring.

Hartina iyeu dongeng: ulah sok nyontoan goreng ka nu sejen, krana lain matak goreng ka nu sejen bae, ka maneh ge matak tiwas.