Oto Iskandar di Nata Youth.jpg
Oto Iskandar di Nata (1896 – 1945)
Pajuang kamerdékaan.

Merdéka

  • Loba jalma nu cumarita, yén tanpa ayana paksaan, teu mungkin Walanda daék ngaleupaskeun Indonésia, lantaran mikaboga Indonésia téh gedé pisan mangpaatna pikeun Walanda, tapi sok sakumaha loba ogé nu nyarita kitu, kuring yakin yén hiji mangsa jaga mun geus datang waktuna mah, nagri Walanda tangtu bakal ngaleupaskeun Indonésia kalawan ihlas demi kasalametanana.
  • Bangsa Indonésia bakal merdéka! Kahayang rahayat bakal tinekanan.
  • Tapi kuring percaya, tuan katua, yén Indonésia nu ayeuna dijajah,pasti bakal merdéka. Mangga tuan-tuan bangsa Walanda milih diantara dua kamungkinan rék mundurkeun manéh kalawan sukaréla tapi dipihormat atawa tuan-tuan pasti ku kami diusir ku kakerasan.
  • Mun Indonésia merdéka bisa ditebus ku jiwa saurang anak Indonésia, kuring geus ngajukeun diri minangka kandidat nu munggaran pikeun ieu pangorbanan.

Di kulawarga

  • Ari budak cikal mah kudu nungtun adi-adina. Kudu tanggungwaler ka nu jadi adi-adina. Budak cikal minangka gaganti bapa, kudu nangtayungan ka kulawarga.
  • Ulah nepi ka batur téh ngomong gening ka anjeun, alusna mah batur téh ngomong tah gening.