DidiPétét.jpg
Didi Pétét (1956-2015)
Pameran Indonésia
  • Seni teu bisa diartikeun ku kekecapan, tapi bisa dirasakeun.
  • Téater téh hirup, jeung tina téater kuring bakal hirup.
  • Aktor hébat nyaéta anu bisa ngajadikeun partnerna jadi hébat.
  • Saéstuna, hirup urang di dunya téh ngan saukur ékting. Jeung ékting nu alus mah lain nu api-api, tapi anu ngajadi.
  • Cirgobanggocir cirgobanggocir, gutak-gitek goal-géol. Cirgobanggocir cirgobanggocir, gutak-gitek goal-géol.
  • Pilem Indonésia kacida maju jeung kuring miharep urang terus bakarya kalawan hadé.
  • Ékting téh lain ngan panopang hirup, tapi ogé sakola kahirupan.
  • Kabeneran panon kuring mah rada sipit nu dina basa Sunda mah disebutna pétét, mangka pikeun ngabédakeun jeung nu séjén, kuring tuluy dijujuluk Didi Pétét.
  • Awéwé diciptakeun tina tulang rusuk lalaki, lain tina sirah pikeun jadi dununganna, lain ogé tina suku pikeun jadi alasna, tapina ti sisina hambéh, deukeut jeung leungeun pikeun diraksa sarta deukeut jeung haténa pikeun dipikacinta.
  • Anjeun kakara ngabéréskeun loba masalah di bisnis urang, kuring ingetkeun ka anjeun, ieu can bérés, ieu justru kakara dimimitian.