Ustaz Abdul Somad Pendakwah Pemersatu Umat.jpg
Inohong Sunda
  • Syukuran sagala nu dipaparin Allah. Mun anjeun masih hirup bersyukur yén masih bisa milampah amal saléh. Mun anjeun maot tetep bersyukur, sahenteuna dosa anjeun teu mingkin nambahan.
  • Nalika anjeun susah di ieu dunya. Sabar, lantaran ieu kur samentara. Nalika anjeun dibéré kasenangan di ieu dunya ulah reueus sarta adigung lantaran ieu gé kur samentara.
  • Urang teu kudu saorhanisasi, sasakolaan atawa saguru, urang nyohib di hiji titik, Mukhlisiina Lahuddiin. Mudah-mudahan éta titik téh nu marengkeun urang
  • Mun néangan sohib tanpa codékah, salawasna urang moal nyohib. Mun néangan pasangan nu sampurna, salawasna moal meunang pasangan.