Bagai pagar makan tanaman: nu disina ngajaga téh kalah ka nyilakakeun / nyolong ka (barang) nu dijagana.

Paribasa Indonésia
Daptar eusi: A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z