Bahasa menunjukkan bangsa: tabé'at hiji jalma bisa ditempo tina cara ngomongna, kasopanan hiji jalma némbongkeun asal kulawargana, basa nu sampurna némbongkeun paradaban nu luhung ti bangsa nu ngapimilik éta basa.

Paribasa Indonésia
Daptar eusi: A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z