Ki dalang
Asép Sunandar Sunarya (1955 – 2014)
Ki dalang, Inohong Sunda
  • Ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh gunung gé bakal aya disahandapaeun mumuncangan.
  • Wayang usik ku dalangna, jalma hirup da ku kersa-Na.
  • Lalakon di pawayangan mangrupa hiji gambaran jelema hirup di alam dunya.
  • Harkat jeung martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana.
  • Lamun budayana awutawutan tangtu bangsana gé bakal ruksak.
  • Lamun poé isuk rék kiamat, aya siki jagong pelakeuneun, pelakeun.
  • Sanajan apal raga rék ditinggalkeun nyawa tong eureun nyieun kahadéan mah.
  • Lahirna Maha Karya nyaéta ti jelema anu idéalis nu didasaran ku étika, éstétika jeung logika dina karyana.
  • Sakur perkara nu datang kana diri, nu karasa, nu katempo, nu kadéngé. Mun teu jadi élmu rugi! Sing saha nu ngamubadirkeun perkara nu datang kana diri kapi naon ka sétan?
  • Tadina aya dualismeu, hartina dua pamikiran tungtungna béda paham, lamun geus béda paham geus pasti bakal paséa. Ari nu ngaran paséa mah euweuh nu bener hiji ogé.