Daripada hidup berputih mata, lebih baik mati berputih tulang

Daripada hidup berputih mata, lebih baik mati berputih tulang: tinimbang hirup nanggung kaéra, leuwih hadé paéh baé.

Paribasa Indonésia
Daptar eusi: A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z