Hati gajah sama dilapah, hati tungau sama dicecah

Hati gajah sama dilapah, hati tungau sama dicecah: hasil nu katampa dibagi rata, mun loba sarua lobana, mun saeutik sarua saeutikna.

Paribasa Indonésia
Daptar eusi: A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z